Verandering & ontwikkeling

Verandering is een permanente factor, alles verandert, maar gericht een verandering vorm en inhoud geven is lastig.

Ik geloof dat effectief veranderen ontstaat door verbinding:

  • Verbinding van de professional en zijn vak;
  • Verbinding van de professional met zijn organisatie;
  • Verbinding van de professional met zijn collega’s of samenwerkingspartners;
  • Verbinding van de professional met zijn klantsysteem.

Via dialoog wil ik die verbindingen zien te bevorderen, versterken en waar nodig weer herstellen.

Dat betekent dat mensen zich gezien moeten weten en ook anderen en de vraagstukken waar die mee worstelen kunnen zien. Dialoog is geen debat of discussie, waar het gaat om de vraag wie er meer gelijk heeft of wat de meest juiste waarheid is. Dialoog is het samen op zoek gaan naar hoe dingen in elkaar zitten, hoe zij beleefd worden, welke betekenis zij hebben en hoe je tot verandering of acceptatie kunt komen. Pas wanneer je open kunt staan kun je ook echt gaan creëren.

Bij verbinding gaat het ook om het weer op gang brengen van “de stroom”, het verbindingsproces tussen twee samenhangende polen. Waar het gaat om de afstemming tussen dienstverlener en zijn klant wordt dat geïllustreerd door bijgaand model.

Belangrijk daarbij is het opsporen van de levende onvrede en deze gebruiken als veranderkracht.

Zie daarvoor bijgaande syllabus.
Syllabus Onvrede als kracht, ontevredenheid als zwakte

De veranderspiegel
Samen met Helma Boerboom van CO3 ontwikkelde ik de Veranderspiegel. Dit als instrument om een veranderingsproces praktisch vorm te geven, de voortgang en evt. stagnering van verandering in kaart te brengen en als methode om succesfactoren in veranderingsprocessen te ontdekken.
Wij voeren dit instrument onder andere bij de SPV uit.
De veranderspiegel