Ondersteuning HR

De uitdaging voor veel HR-professionals is een optimale aansluiting vinden bij de verwachtingen, veranderingen en dynamiek binnen de organisatie. HR is een vak waarin gezocht moet worden naar de grenzen van het eigen domein en de te stellen prioriteiten.

Samen met de betrokken professionals wordt een traject uitgestippeld dat uitmondt in een actieplan; concrete en praktische stappen, altijd in interactie met het klantsysteem en/of de opdrachtgever(s).

De volgende benaderingen gebruik ik graag.

Rollen
Bezinning over de eigen rol of rollen binnen de organisatie. Zowel de geambieerde rol van HR zelf als de rolverwachting van het klantsysteem. Hoe stem je beide op elkaar af? Welke onderliggende processen spelen er binnen de organisatie en hoe stemmen wij onze dienstverlening daarop af?

Intern accountmanagement
In het denken over accountmanagement zijn aanpakken ontwikkelt om de afstemming met en de dienstverlening aan klanten te optimaliseren.
Deze technieken, vooral de accountplanning, zijn geschikt om op een klantgerichte manier het interne beleidsproces en de activiteitenplanning vorm te geven. Centraal in de aanpak staat de vraag-aanbod analyse, waarbij de vraagstukken van klanten (niet specifiek op HR-terrein), vertaald worden in een bijpassend HR-aanbod. Dat zowel inhouds- als procesgericht

Imago-onderzoek
Het eigen imago als HR afdeling is een belangrijke bodem voor het realiseren van een goede dienstverlening. Hoe zien klanten ons en wat is hun beeldvorming m.b.t. HR? Maar ook, hoe willen wij graag gezien worden en hoe kunnen wij een eventuele discrepantie in ieders zienswijze opheffen? Bij het imago onderzoek maken wij gebruik van een indeling in 8 typen staf om zo heel praktisch de dialoog met klanten aan te gaan en eigen inzichten vorm te geven.

Ik kan hierbij mijn eigen rollen als docent/trainer, coach en inhoudsdeskundige inzetten. Maar ik zorg te allen tijde dat HR zelf proceseigenaar is.

meer lezen:
Ulrich; portfolio van rollen
Ulrich en de positie van HR
Balanceren: professionaliseren van het vak van personeelsadviseur