Functiehuizen

Functiehuizen, resultaten, rollen en competenties

De functiestructuur is een belangrijk onderdeel van de structuur van de organisatie. Functies zijn het raakvlak tussen de organisatie en de medewerkers en geven aan wat de organisatie verwacht en wat daar voor beloning tegenover staat. Een logische en coherentie functiestructuur draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie en vormt een basis voor HR-beleid. Nieuwe ontwikkelingen zoals resultaatgerichte of rolgerichte beschrijvingen kunnen geïntegreerd worden in de te maken functiestructuur Ik beschik hier over brede ervaring zowel binnen de profit- als non-profitsector en schreef o.a. een boek over dit thema.

  Mijn diensten zijn de volgende:

 • Doorlichten van bestaande functiestructuur en geven verbeteringsadviezen
 • Ontwerpen of verbeteren functiehuis
 • Afstemmen van functiehuis op loopbaan- en opleidingsbeleid
 • Maken van rolgerichte en resultaatgerichte functiebeschrijvingen
 • Maken van competentieprofielen bij de functiebeschrijvingen
 • De conversie van de oude naar de nieuwe functies
 • Geven van opleiding en training op dit terrein, zowel aan HR-specialisten, medezeggenschap en project- en werkgroepen
  Als resultaat beloof ik onder meer:

 • Maatwerk voor uw organisatie
 • Meer flexibele functiestructuur
 • Reductie van functies
 • Basis voor job-crafting en flexibilisering van functies
 • Bij de inhoud van de functies passende competentieprofielen
 • Betrokkenheid en draagvlak binnen de organisatie

Mijn aanpak is gericht op samenwerking met uw HR-afdeling en betrokkenheid van medewerkers en ondernemingsraad, ook om zo de kennis in de organisatie te borgen.

Meer lezen:
De bijdrage van functiehuizen aan ontwikkelgericht personeelsbeleid
Het einde van de functie

Boek bestellen bij Bol.com
Functiehuizen