Home

Ithaca InterActie, samen ontdekken, ontwikkelen en realiseren.

Ithaca InterActie BV is het organisatieadviesbureau van Wouter van der Loon, organisatiecoach, trainer en mediator

De naam is afgeleid van een gedicht van Kavafis, dat onder meer de boodschap heeft dat doelen belangrijk zijn maar dat het uiteindelijk zal blijken te gaan om de tocht. “Samen ontdekken en aanpakken” – interactie én actie – zegt veel over de visie van waaruit gewerkt wordt.

Mijn diensten richten zich vooral op een vijftal domeinen:

  • Het ontwerpen en implementeren van functiehuizen en het koppelen van deze functiehuizen aan de gewenste HR-aanpak. Ik doe dat in interactie met vertegenwoordigers van de organisatie en HR om zo draagvlak te krijgen en de organisatie mee te nemen in het veranderingsproces. De formatie wordt zowel beter beheersbaar en als meer ontwikkelgericht.
  • Het ondersteunen van HR-stafafdelingen om hun diensten en producten beter af te stemmen op (interne) klantwensen en zich beter te profileren. Ik doe dat met accountmanagementtechnieken, imago-onderzoek en het in kaart brengen van sterke en zwakke punten. Ook geef ik training in adviesvaardigheden en intern accountmanagement.
  • Ik begeleid veranderingen, met name vanuit een coachende en faciliterende aanpak. Ik gebruik daarvoor de aanpak “Creërende Dialoog” en “De Veranderspiegel”. Het laatste instrument is samen met Helma Boerboom van CO3 ontwikkeld.
  • Conflicten. Ik ben mediator en begeleid bij conflicten als conflictcoach binnen organisaties en teams en help ik organisaties meer conflictbestendig te worden.
  • Organisatieopstellingen. Ik begeleid opstellingen als intervisie-methode en als methode om meer zicht te krijgen op de onderliggende aspecten van vraagstukken of conflicten.

MindSonar

MBTI
Ik maak  gebruik van een aantal assessmentmethoden om de zelfontdekking te stimuleren, o.a. Mindsonar (metaprofielanalyse een NLP-instrument) en MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Dat als onderdeel van individuele en/of collectieve leerprocessen.